Cirriculum Vitae

Namn: Göran Eriksson
Född: 1942-02-26

Jag är en person med mycket varierande arbetslivserfarenhet inom reklam, försäljning och marknadsföring.

Utbildning:

Stockholms  Handelsskola.
Diplomerad Bergs Reklam och Marknadsskola. Specialkurser inom reklam, försäljning och marknadsföring under ledning av bla Marknadsföreningen i Stockholm och Sveriges Marknadsförbund.
Genomgått Grafiska Institutets skola i Grafisk Kommunikation.
Vägverkets intyg för trafiktillståndshavare samt godkännda prov för yrkeskunnande.
Legitimerad guide i samarbete med Stockholm Visitors Board AB

Arbetslivserfarenhet:

1957-1965
Metro-butikerna AB. Agenturfirma, Edström Trading. Svenska AB Philips, Radio/TV.
Värnpliktstjänstgöring. FN-tjänst (tilldelad Alfred Nobels Fredspris för insatser i Förenta Nationernas Fredsstyrkor,1988).

1966-1974
Sales Promotionchef, Semper AB.

1975-1983
Sales Promotionchef, Arla. Befattningen ställde höga krav på flexibilitet och kreativitet, likaså samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.Under perioden genomfördes ett antal större projekt b.la. introduktionen av Arla-namnet, vilket gällde framtagning av regler för användning av företagsnamnet och företagslogotypen i syfte att skapa en enhetlig företagsprofil.Tjänstgöringsutlåtande från Arla: "Göran Eriksson har betytt mycket för Arlas utveckling inom marknadsföringsområdet".

1983-2015
Egen företagare, Göran Eriksson Sales Promotion AB, ett företag som arbetar med säljfrämjande åtgärder inom dagligvaruindustrin från konsultuppdrag och säljidéer till färdiga kampanjer. Konferensarrangemang, sälj- och kundträffar.

Övriga meriter:

Producent för program i samarbete med Vallentuna Företagarförening -89.

Förberett seminarieverksamheten inför Nordisk Reklammarknad  Sollentuna i samarbete med Marknadsföreningen i Stockholm. Ansvarat för trycksaker, inbjudningar, samordning, genomförande och uppföljning -90.

Idé och initiativtagare till Gustav Vasas 500-årsjubileum. Ordförande i Stiftelsen. jubileet fick  mycket stor uppmärksamhet i landets tidningar före, under och efter jubileet 1996. 

Initiativtagare och projektledare för Småföretagande i Mat och Dryck som kommer att genomföras när marknadsförutsättningarna så medger.

Erhöll den 28 januari 2010 Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj för "Uppskattade arbetsinsatser".


Styrelseuppdrag inom näringsliv och offentliga sektorn samt ideella föreningar:
Marknadsföreningen i Stockholm 80-90.
Sales Promotion AB 82-15.
Folkpartiet i Vallentuna 86-02.
Bild och Reklam Annonsbyrå 82-86.
Polisstyrelsen i Täby 88-91.
Studieförbundet Vuxenskolan 89-90.
Hembygdsföreningen 80-90.
MOIF-Idrottsförening 86-97.
Skattenämden 88-02.
Civilförsvarsföreningen 82-89.
Valnämden 91-94.
Övervakningsnämden 84-94.
Skolstyrelsen 84-91.
Övervakare FVM 99-02
Hem och Skola 92-94.
Stiftelsen Gustav Vasa 500 År 94-2096.
Rödakorskretsen 96-02.
Sv.Marknadsförbund, Företagskommittén 92-98.
Fritidsnämden 89-98.
Kulturnämden 98-02.
Amaana ekonomisk förening 07-08
Ersättare Kommunfullmäktige 2012-2018
Kommunfullmäktige 2022-2026
Nämndeman 2022-2026

Fritidsintresse:

Jag står till förfogande för ytterligare information om mig som person.
M.v.h.

 Göran Eriksson