Stiftelsen Gustav Vasa 500 år.

   Stiftelsen har till ändamål att uppmärksamma minnet av Gustav Vasas födelse samt främja kunskap och intresse för frihetshjälten och riksbyggaren kung Gösta.

Stiftelsen har uppvaktat Riksmarskalkämbetet för att att Gustav(1)Eriksson (Vasa):s mor Cecilia Månsdotter av Ekaätten som dog enligt historiska urkunder i fängelse i Köpenhamn år 1522 och begravdes där på S:t Nicolai kyrkogård, återbördas till Sverige och till en plats som efter omständigheterna anses lämplig inom vårt lands gränser.

        

År 1496 Gustav Vasa född den 12 maj på Lindholmens gods i Uppland.

År 1896 Gustav Vasas 400-årsjubileum firas den 12 maj (stor reportage i Ny Illustrerad Tidning daterad den den 23 maj 1896, tre sidor)
Dalarna Turistnäring mfl. har genom åren marknadsfört Gustav Vasa och Vasaloppet med stor genomslagskraft. Stor del av svenska folket tror att Gustav Vasa är född i Dalarna!!!!

År 1985 Premiär på Gustav Vasas Minneslopp på Snöskor.
Gustav Vasa flykt mot Norge, från Mora till Sälen, skedde alls icke på skidor, som var för tiden ovanligt fortskaffningsmedel. Nej, han företog fastmer resan på snöskor, eller "skahrboghar", som det står att läsa i Kulturhistoriskt Lexikon. Detta har ytterligare styrkas av den framlidne idrottsprofessorn Åke Swahn.

Syftet med Gustav Vasas Minneslopp på Snöskor var att väcka intresse inför jubileet 1996 och därmed tala om för svenska folket att Gustav Vasa född på Lindholmens gods den 12 maj 1496, samt att placera Lindholmen och Vallentuna Kommun på "kartan"
Nyfikenheten och pressuppbådet inför premiären skapade stor genomslagskraft i Sverige och utomlands. Publicitet i Sveriges Radio /TV, Rapport och Aktuellt samt P1 och P3 samt Radio Utlandsprogrammet och ett flertal utländska tidskrifter.
Rubriker i Falukuriren och Gefle Dagblad:
                    "NU STARTAR SVERIGES FöRSTA RIKTIGA VASALOPP"

År 1986 Gustav Vasas Minneslopp på Snöskor, andra året med lika stort mediaintresse.
Snörika vinter bäddar för ett stort intresse. Startavgifterna i snöskoloppet går direkt till jubileumsfondon.
Efterföljande år lyser snön med sin frånvaro. Materialet, snöskor, Diplom, affischer mm. lägges i malpåse i väntan på några snörika vintrar, men så blir det inte, snömängderna uteblir.

År 1994 Kung Gustav Vasas Nyheter distribueras till alla boende i Vallentuna kommunen med kulturhistorisk information och uppgifter om vad som skall hända i kommunen 1996; Århundradets jubileum. 
Gutav Vasa kommittén, arbetsgruppen som jobbar med jubileet bildar Stiftelsen Gustav Vasa 500 år med syfte och stadgar. I stiftelsen finns bl.a. två åldermän samt en representant från Hembygdsrörelsen övriga ledamöter i styrelsen har i det flesta fall tidigare tjänstegjort i olika frivilligorganisationer och har haft förtroendeuppdrag i föreningars styrelser i bygden.

År 1996 Kung Gustav Vasas Nyheter (8 sidor) distribueras till alla boende i kommunen med omnejd med information och jubileet och fullständig programinformation om aktivitetsdagarna och programpunkterna.
 
Kung Gustav Vasas Nyheter nr 1.
Kung Gustav Vasas Nyheter nr 2.

Kung Gustav Vasas 500-årsjubileum 12-16 maj 1996 - Lindholmen, Vallentuna

Det har blivit jättesuccé!!! 

Så har "nyhetsvärdet" givit Lindholmen och Vallentuna Kommun en fin PR och profil.
Spaltmeter har publicerats i vårt avlånga land och sysslar man med reklam försäljning och marknadsföring så vet man att det är värt astronomiska belopp all den press som erhållits inför och under jubileumsdagarna.

Detta är med andra ord var Stiftelsen Gustav Vasa gjort för Vallentuna Kommun.

År 2001-2002
Materialet finns arkiverat i ett speciell gjorda Skattkista som placerats i Lindholmens Slott, allt för att kommande generation skall få det lättare att planera 600 års minnet år 2096. .Kontakta oss här:
Gustav Vasa Stiftelsen

Liljevägen 16
S-186 94 Vallentuna

Telefon: +46 (0)8 512 405 06

Stiftelsen Gustav Vasa 500 år