Jag vill värna om väljarnas förtroende

Demokratin är en förutsättning för ett bra samhälle.Medborgarnas engagemang i politiska frågor är viktigt.Moderaterna i Vallentuna har underlättat för medborgarna att förverkliga sina drömmar om ett gott liv.

En stark demokrati

Kommunfullmäktiges sammanträden är numera tillgängliga för alla. Genom webbsändningar kan man ta del av Kommunfullmäktiges debatter, vidare finns det möjlighet att ställa frågor i samband med allmänhetens frågestund. Allt för att stärka demokratin.

För alla människors lika värde

Den politiska processen mellan valen måste ständigt utvecklas. Bland människorna i Vallentuna finns många spännande drömmar och visioner. Som politiker har jag ansvar att vara lyhörd och underlätta för medborgarna att förverkliga sina mål. Det gäller att värna om medborgarnas förtroende. Korruption och slöseri gör mig rasande; vi politiker måste ha en väl fungerande moralisk kompass.

Ett kreativt kulturklimat skall främjas

Vasakullen, Lindholmens sätesgård där Gustav Vasa föddes den 12 maj 1496, är ett område som väcker stort intresse och som det gäller att slå vakt om. Begby Kvarn som står vackert belägen på höjden över Markimslätten beundras av många, det vore en riktig höjdare om ägaren av kvarnen kunde ordna så att väderkvarnsvingarna kommer på plats igen.

Stenladugården vid Lindholmens Gård och de fantastiskt sköna sädesmagasinet är också andra historiskt värdefulla byggnader som tillsammans utgör en utmaning för mig att slå vakt om allt för kommande genarationers välbefinnande.

Näringsliv, sysselsättning och servicutbud

Som politiskt förtroendevald vill jag arbeta för att få unga och arbetslösa i arbete genom att minska regelbördan och skattetrycket för små och medelstora företag

Att ett mångsidigt näringsliv skall utvecklas och ge ett ökat serviceutbud.

Morgondagens livsmedelsföretag skall stödjas där den småskaliga tekniken för framtida livsmedelshantering och närproducerade enheter inom mejeri,slakteri skall uppmuntras i Vallentuna.

Att turismen och besöksnäringen stimuleras tillsammans med Nordostkommunerna.


Tillbaka